2 June 2018 Guru Maneyo Granth Chetna Samagam at G Parmeshar Dwar Sahib - Patiala

Location Map

_ G. Parmeshar Dwar