ਕਮਰੇਡ ਰਬ੍ਬ ਨੂੰ ਨਹੀੰ ਮਨਦੇ ਕੀ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ will you kill if somene is aetheist - DhadrianWale

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji khalsa Dhadrian wale