ਸਤੈਂਡ ਰਖੋਗੇ ਤਾੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆੰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ Your followers will be proud only if you take a stand - DhadrianWale

stYNf lEgy, qW quhwfy qy mwx krngy juVy hoey log

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji khalsa Dhadrian wale

More Gurbani MP3 by Bhai Ranjit Singh Dhadrianwale

Radio Dhadrianwale 24x7

Listen latest kirtan 24x7 by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale


Useful Links

Sangats' Feedback

"I am a new person"
Dear Bhai Sahib, I am sehajdhari and soon will take amrit. I am a carpenter with less education. I had so many confusions earlier. I am listening your kirtan for last 2 years. All my confusions are solved. I am even able to answers questions to other people who are still living in blind faith and follow useless brahmanvadi rituals. Thank you very much for sending gurbani true message to sangat. I pray for your chardi kala.
_ Dipender Singh - London


Got something to share? Write us now!

Dhadrianwale News

Dhadrianwale Kirtan Schedule

Comodo SSL