ਸਤੈਂਡ ਰਖੋਗੇ ਤਾੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆੰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ Your followers will be proud only if you take a stand - DhadrianWale

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji khalsa Dhadrian wale