Jivano Mai Jeevan Paya | Dhadrian Wale

64.8K
00:06:11
2018-08-23

Shabad Video by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa DhadrianWale.

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਜੀਵਨੋ ਮੈ ਜੀਵਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਏ ਰਾਮ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਵਸਾਏ ਸਭੁ ਸੰਸਾ ਦੂਖੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥
ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਵਾਜਹਿ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਤਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭਿ ਦਾਤੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥
ਮਨਮੁਖਾ ਮਨਮੁਖਿ ਮੁਏ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥ ਖਿਨੁ ਆਵੈ ਖਿਨੁ ਜਾਵੈ ਦੁਰਗੰਧ ਮੜੈ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਲਾਇਆ ਦੁਰਗੰਧ ਮੜੈ ਚਿਤੁ ਲਾਗਾ ਜਿਉ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਖਿਨੁ ਪੂਰਬਿ ਖਿਨੁ ਪਛਮਿ ਛਾਏ ਜਿਉ ਚਕੁ ਕੁਮਿ੍ਹਆਰਿ ਭਵਾਇਆ ॥
ਦੁਖੁ ਖਾਵਹਿ ਦੁਖੁ ਸੰਚਹਿ ਭੋਗਹਿ ਦੁਖ ਕੀ ਬਿਰਧਿ ਵਧਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਖਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ਤਰੀਐ ਜਾ ਆਵੈ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥
ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਨੀਕਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ਰਾਮ ॥ ਹਰਿ ਪੂਜੀ ਹਰਿ ਪੂਜੀ ਚਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥
ਹਰਿ ਪੂਜੀ ਚਾਹੀ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਭਾਵੈ ॥ ਨੀਦ ਭੂਖ ਸਭ ਪਰਹਰਿ ਤਿਆਗੀ ਸੁੰਨੇ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਵੈ ॥
ਵਣਜਾਰੇ ਇਕ ਭਾਤੀ ਆਵਹਿ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੈ ਜਾਹੇ ॥ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੋ ਪਾਏ ॥੩॥
ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰੁ ਭਰਿਆ ਰਾਮ ॥ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ੍ਹ ਹਥਿ ਚੜਿਆ ਰਾਮ ॥
ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ੍ਹ ਹਥਿ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਰਤਨੁ ਅਪਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਤੋਲਕੁ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਸਮੁੰਦੁ ਵਿਰੋਲਿ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਇਕ ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ ॥ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੋੁਵਿੰਦੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥੮॥

raag aasaa chha(n)t mahalaa chauthhaa ghar pehilaa
ikOankaar satigur prasaadh ||
jeevano mai jeevan paiaa guramukh bhaae raam ||
har naamo har naam dhevai merai praan vasaae raam ||
har har naam merai praan vasaae sabh sa(n)saa dhookh gavaiaa ||
adhisaT agochar gur bachan dhiaaiaa pavitr param padh paiaa ||
anahadh dhun vaajeh nit vaaje gaiee satigur baanee ||
naanak dhaat karee prabh dhaatai jotee jot samaanee ||1||

manamukhaa manamukh mue meree kar maiaa raam ||
khin aavai khin jaavai dhuraga(n)dh maRai chit laiaa raam ||
laiaa dhuraga(n)dh maRai chit laagaa jiau ra(n)g kasu(n)bh dhikhaiaa ||
khin poorab khin pachham chhaae jiau chak kumi(h)aar bhavaiaa ||
dhukh khaaveh dhukh sa(n)cheh bhogeh dhukh kee biradh vadhaiee ||
naanak bikham suhelaa tareeaai jaa aavai gur saranaiee ||2||

meraa ttaakuro ttaakur neekaa agam athaahaa raam ||
har poojee har poojee chaahee mere satigur saahaa raam ||
har poojee chaahee naam bisaahee gun gaavai gun bhaavai ||
needh bhookh sabh parahar tiaagee su(n)ne su(n)n samaavai ||
vanajaare ik bhaatee aaveh laahaa har naam lai jaahe ||
naanak man tan arap gur aagai jis praapat so paae ||3||

ratanaa ratan padhaarath bahu saagar bhariaa raam ||
baanee gurabaanee laage tin(h) hath chaRiaa raam ||
gurabaanee laage tin(h) hath chaRiaa niramolak ratan apaaraa ||
har har naam atolak paiaa teree bhagat bhare bha(n)ddaaraa ||
samu(n)dh virol sareer ham dhekhiaa ik vasat anoop dhikhaiee ||
gur govi(n)dh guovi(n)dh guroo hai naanak bhedh na bhaiee ||4||1||8||

ENGLISH TRANSLATION

Raag Aasaa, Chhant, Fourth Mehla, First House:
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
Life - I have found real life, as Gurmukh, through His Love.
The Lord's Name - He has given me the Lord's Name, and enshrined it within my breath of life.
He has enshrined the Name of the Lord, Har, Har within my breath of lfe, and all my doubts and sorrows have departed.
I have meditated on the invisible and unapproachable Lord, through the Guru's Word, and I have obtained the pure, supreme status.
The unstruck melody resounds, and the instruments ever vibrate, singing the Bani of the True Guru.
O Nanak, God the Great Giver has given me a gift; He has blended my light into the Light. ||1||
The self-willed manmukhs die in their self-willed stubbornness, declaring that the wealth of Maya is theirs.
They attach their consciousness to the foul-smelling pile of filth, which comes for a moment, and departs in an instant.
They attach their consciousness to the foul-smelling pile of filth, which is transitory, like the fading color of the safflower.
One moment, they are facing east, and the next instant, they are facing west; they continue spinning around, like the potter's wheel.
In sorrow, they eat, and in sorrow, they gather things and try to enjoy them, but they only increase their stores of sorrow.
O Nanak, one easily crosses over the terrifying world-ocean, when he comes to the Sanctuary of the Guru. ||2||
My Lord, my Lord Master is sublime, unapproachable and unfathomable.
The wealth of the Lord - I seek the wealth of the Lord, from my True Guru, the Divine Banker.
I seek the wealth of the Lord, to purchase the Naam; I sing and love the Glorious Praises of the Lord.
I have totally renounced sleep and hunger, and through deep meditation, I am absorbed into the Absolute Lord.
The traders of one kind come and take away the Name of the Lord as their profit.
O Nanak, dedicate your mind and body to the Guru; one who is so destined, attains it. ||3||
The great ocean is full of the treasures of jewels upon jewels.
Those who are committed to the Word of the Guru's Bani, see them come into their hands.
This priceless, incomparable jewel comes into the hands of those who are committed to the Word of the Guru's Bani.
They obtain the immeasurable Name of the Lord, Har, Har; their treasure is overflowing with devotional worship.
I have churned the ocean of the body, and I have seen the incomparable thing come into view.
The Guru is God, and God is the Guru, O Nanak; there is no difference between the two, O Siblings of Destiny. ||4||1||8||

Uploaded by on

More Videos by Bhai Ranjit Singh Khalsa Dhadrianwale

Radio Dhadrianwale 24x7

Listen latest kirtan 24x7 by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale


Useful Links

Sangats' Feedback

"You have helped to open my eyes"
Thank you Bhai Ranjit Singh Dhadriwale. I have been raised in USA. I was so confused with the Sikh teachings because I didn't understand them. I started listening to you when you came to Yuba City in 2016. The way you teach and preach has helped me so much to learn about the Gurus and Sikhi. Thank you brother for your wisdom and teaching. You have helped to open my eyes. Thank you brother and continue the good work you are doing. We support you!
_ Amandeep Kandola, Californa - USA


Got something to share? Write us now!

Dhadrianwale News

Dhadrianwale Kirtan Schedule

Comodo SSL