Touching Poem - Ya Maare Gaye Ya Chheke Gaye - Murdered or excommunicated

drdBrI scweI dsdI kivqw - jW mwry gey jW Cyky gey

53
00:00:00
2019-10-06

Poem Video by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa DhadrianWale.

Touching Poem - Ya Maare Gaye Ya Chheke Gaye - Murdered or excommunicated

Uploaded by on