7 July 2018 Guru Maneyo Granth Chetna Samagam at G Parmeshar Dwar Sahib - Patiala

_ G. Parmeshar Dwar