Dot loose the game of life - DhadrianWale

ijMdgI dI bwjI hwr nw bYiTE

Diwan MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale