If you wish for Khalistan start thinking like rulers - DhadrianWale

jy kdy Kwilsqwn bxwnw cwhuMdy ho qW mwlkW vwMgU soco

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrian wale