ਸੌ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ Jis Di 100 Janam Di Bhagti Hove Usnu Kirtan Di Daat Mildi hai - DhadrianWale

kI sO jnm dI BgqI nwl kIrqn dI dwq imldI hY?

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrian wale