ਸ਼ਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਭੰ ਕਰੋ You get human body once - take care of it - DhadrianWale

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji khalsa Dhadrian wale