ਸ਼ਬਦ - ਧਨੰ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ Shabad Dhan Hamara Meet - DhadrianWale

Sbd - DMn hmwrw mIq

Shabad MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrianwale