ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ Be unique dont try to become like someone - DhadrianWale

Awpxy Awp vrgy bxo, iksy dI rIs nw kro

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale