3 December 2017 Guru Maneyo Granth Chetna Samagam at G Parmeshar Dwar Sahib - Patiala

Location Map

_ G. Parmeshar Dwar