Vaisakhi Samagam -14 April 2017 Guru Maneyo Granth Chetna Samagam at Parmeshar Dwar,Patiala

Location Map

_ G. Parmeshar Dwar