ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਯਾ ਸਤ੍ਤਕਾਰ is this isolence or respect of Guru Granth Sahib Ji - DhadrianWale

gurU gRMQ swihb dI byAdbI hY jW sqkwr?

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrian wale