Saas Saas Simro Gobind - DhadrianWale

swis swis ismrhu goibMd mMn AMqr kI auqrY icMd

Shabad MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale