If you wish to merge in God - DhadrianWale

jy r`b ivc iek imk hoxw hY

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale